Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza - ROK 2015

Nr: Data: Temat: Załącznik:
Or.0050.1.2015 02-01-2015 Zarządzenie w sprawie przyjęcia planów finansowych na 2015 rok PDFZ1-2015.pdf (470,07KB)
Or.0050.2.2015 02-01-2015 Zarządzenie w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy PDFZ2-2015.pdf (528,80KB)
Or.0050.3.2015 02-01-2015 Zarządzenie w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy PDFZ3-2015.pdf (553,94KB)
Or.0050.4.2015 08-01-2015 Zarządzenie zmieniające regulamin przyznawania dotacji z budżetu gminy Praszka organizacjom pozarządowym na realizację zadań zawartych w Miejsko-Gminnym Programi profilaktyki i Rozwiązywania Problemów uzależnień w Praszce PDFZ4-2015.pdf (395,30KB)
Or.0050.5.2015 16-01-2015 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Muzeum w Praszce oraz zatwierdzenia Regulaminy konkursu PDFZ5-2015.pdf (1,26MB)
Or.0050.6.2015 21-01-2015 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 r. pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Praszka" PDFZ6-2015.pdf (1,36MB)
Or.0050.7.2015 22-01-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2015 rok PDFZ7-2015.pdf (1,12MB)
Or.0050.8.2015 30-01-2015 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2015 rok PDFZ8-2015.pdf (521,67KB)
Or.0050.9.2015 30-01-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2015 rok PDFZ9-2015.pdf (975,21KB)
Or.0050.10.2015 04-02-2015 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych PDFZ10-2015.pdf (462,14KB)
Or.0050.11.2015 20-02-2015 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2015 PDFZ11-2015.pdf (330,90KB)
Or.0050.12.2015 20-02-2015 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych PDFZ12-2015.pdf (427,53KB)
Or.0050.13.2015 23-02-2015 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2015 rok PDFZ13-2015.pdf (434,32KB)
Or.0050.14.2015 23-02-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2015 rok PDFZ14-2015.pdf (528,73KB)
Or.0050.15.2015 26-02-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu PDFZ15-2015.pdf (694,61KB)
Or.0050.16.2015 26-02-2015 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzednicze: referent do spraw księgowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFZ16-2015.pdf (2,46MB)
Or.0050.17.2015 27-02-2015 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nazwy ronda u zbiegu ulic Warszawskiej, Piłsudskiego i Listopadowej PDFZ17-2015.pdf (526,14KB)
Or.0050.18.2015 27-02-2015 Zarządzenie w sprawie powołania Dyrektora Muzeum w Praszce PDFZ18-2015.pdf (300,34KB)
Or.0050.20.2015 06-03-2015 Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy na budynku świetlicy wiejskiej (dawnej szkoły) w Szyszkowie Nr 88, nr ewid. gr. 366 PDFZ20-2015.pdf (325,92KB)
Or.0050.24.2015 18-03-2015 Zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu trybu pracy komisji konkursowej PDFZ24-2015.pdf (1,40MB)
Or.0151.27.2015 20-03-2015 Zarządzenie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok PDFZ27-2015.pdf (299,98KB)
Or.0050.28.2015 20-03-2015 Zarządzenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce PDFZ28-2015.pdf (370,04KB)
PDFZZ28-2015.pdf (1,19MB)
Or.0050.29.2015 30-03-2015 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej PDFZ29-2015.pdf (363,74KB)
Or.0050.30.2015 30-03-2015 Zarządzenie w sprawie rozliczania wydatków i kosztów obsługi administracyjnej w 2015 roku PDFZ30-2015.pdf (560,87KB)
Or.0151.34.2015 31-03-2015 Zarządzenie w sprawie przekazania nieodpłatnie na stan i majątek Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach samochodu pożatrniczego PDFZ34-2015.pdf (314,39KB)
Or.0050.37.2015 07-04-2015 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu PDFZ37-2015.pdf (344,42KB)
Or.0050.41.2015 10-04-2015 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowj do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce PDFZ41-2015.pdf (669,76KB)
Or.0050.42.2015 20-04-2015 Zarządzenie w sprawie powołania na terenie Gminy Praszka Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. PDFZ42-2015.pdf (386,98KB)
PDFZZ42-2015.pdf (234,28KB)
Or.0050.47.2015 28-04-2015 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2015 rok PDFZ47-2015.pdf (441,76KB)
Or.0050.48.2015 28-04-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2015 rok PDFZ48-2015.pdf (965,23KB)
Or.0050.49.2015 08-05-2015 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2015 rok PDFZ49-2015.pdf (429,30KB)
Or.0050.50.2015 08-05-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2015 rok PDFZ50-2015.pdf (812,53KB)
Or.0050.51.2015 18-05-2015 Zarządzenie w sprawie zebrań wiejskich dla wyboru sołtysów i rad sołeckich PDFZ51-2015.pdf (1,07MB)
Or.0050.52.2015 21-05-2015 Zarządzenie w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Strojcu, powołanej do przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 maja 2015 roku PDFZ52-2015.pdf (325,30KB)
Or.0050.53.2015 22-05-2015 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2015 rok PDFZ53-2015.pdf (405,95KB)
Or.0050.54.2015 22-05-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2015 rok PDFZ54-2015.pdf (783,72KB)
Or.0151-55/2015 25-05-2015 Zarządzenie w sprawie przyjęcia darowizny PDFZ0151-55-2015.pdf (234,12KB)
Or.0050.55.2015 29-05-2015 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2015 rok PDFZ55-2015.pdf (427,26KB)
Or.0050.56.2015 29-05-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2015 rok PDFZ56-2015.pdf (605,51KB)
Or.0050.57.2015 29-05-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2015 rok PDFZ57-2015.pdf (693,12KB)
Or.0050.58.2015 01-06-2015 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2015 rok PDFZ58-2015.pdf (708,67KB)
Or.0050.59.2015 01-06-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2015 rok PDFZ59-2015.pdf (843,36KB)
Or.0050.61.2015 10-06-2015 Zarządzenie w sprawie wskazania osób do komisji szacującej szkody w gospodarstwach rolnych i dzialach specjalnych produkcji rolnej w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne warunki atmosferyczne PDFZ61-2015.pdf (387,80KB)
Or.0050.62.2015 18-06-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2015 rok PDFZ62-2015.pdf (1,30MB)
Or.0050.63.2015 25-06-2015 Zarządzenie w sprawie wskazania osób do komisji szacującej szkody w gospodarstwach rolnych i dzialach specjalnych produkcji rolnej w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne warunki atmosferyczne PDFZ63-2015.pdf (422,83KB)
Or.0050.64.2015 26-06-2015 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów komitetów referendalnych. PDFZ64-2015.pdf (491,02KB)
Or.0050.65.2015 29-06-2015 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2015 rok PDFZ65-2015.pdf (821,69KB)
Or.0050.66.2015 29-06-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2015 rok PDFZ66-2015.pdf (823,05KB)
Or.0050.67.2015 29-06-2015 Zarządzenie w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej PDFZ67-2015.pdf (5,55MB)
Or.0050.70.2015 15-07-2015 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2015 rok PDFZ70-2015.pdf (721,51KB)
Or.0050.71.2015 15-07-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2015 rok PDFZ71-2015.pdf (887,87KB)
Or.0050.72.2015 23-07-2015 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Praszce PDFZ72-2015.pdf (1,39MB)
Or.0050.73.2015 23-07-2015 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej i ustalenia harmonogramu postępowania dotyczącego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Praszce PDFZ73-2015.pdf (613,93KB)
Or.0050.74.2015 23-07-2015 Zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Praszce PDFZ74-2015.pdf (3,23MB)
Or.0050.75.2015 31-07-2015 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2015 rok PDFZ75-2015.pdf (1,51MB)
Or.0050.76.2015 31-07-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2015 rok PDFZ76-2015.pdf (1,81MB)
Or.0050.77.2015 31-07-2015 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. PDFZ77-2015.pdf (475,59KB)
Or.0050.79.2015 11-08-2015 Zarządzenie w sprawie powołania Obwodowych Komisji do Spraw Referendum do przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. PDFZ79-2015.pdf (4,98MB)
Or.0050.80.2015 11-08-2015 Zarządzenie w sprawie wykorzystania dnia wolnego od czasu pracy przez pracowników Urzędu Miejskiego w Praszce za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2015 r. i w dniu 26 grudnia 2015 r. PDFZ80-2015.pdf (446,99KB)
Or.0050.81.2015 20-08-2015 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji urbanistyczno-architektonicznej PDFZ81-2015.pdf (901,35KB)
Or.0050.81A.2015 21-08-2015 Zarządzenie w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji ds. Referendum nr 5 PDFZ81A-2015.pdf (523,42KB)
Or.0050.82.2015 25-08-2015 Zarządzenie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji ds. Referendum PDFZ82-2015.pdf (298,45KB)
Or.0050.83.2015 25-08-2015 Zarządzenie zmieniające Zarządzenie Nr 0r.0050.79.2015 Burmistrza Praszki z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji do Spraw Referendum do przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. PDFZ83-2015.pdf (900,66KB)
Or.0050.84.2015 27-08-2015 Zarządzenie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji ds. Referendum PDFZ84-2015.pdf (300,03KB)
Or.0050.85.2015 27-08-2015 Zarządzenie zmieniające Zarządzenie Nr 0r.0050.79.2015 Burmistrza Praszki z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji do Spraw Referendum do przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. PDFZ85-2015.pdf (885,18KB)
Or.0050.95.2015 07-09-2015 Zarządzenie w sprawie przekazania nieodpłatnie na stan i majątek Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce samochodu pożarniczego PDFZ95-2015.pdf (295,38KB)
Or.0050.99.2015 24-09-2015 Zarządzenie w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Praszka PDFZ99-2015.pdf (3,28MB)
Or.0050.102.2015 01-10-2015 Zarządzenie w sprawie ustanowienia kordynatora gminnego obsługi informatycznej na potrzeby wyborców do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. PDFZ102-2015.pdf (440,41KB)
Or.0050.103.2015 05-10-2015 Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania na obszarze gminy Praszka w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. PDFZ103-2015.pdf (4,89MB)
Or.0050.116.2015 04-11-2015 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRASZKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁANOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 PDFZ116-2015.pdf (1,37MB)
Or.0050.118.2015 23-11-2015 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych STRATEGII ROZWOJU GMINY PRASZKA NA LATA 2015-2025 PDFZ118-2015.pdf (506,52KB)
PDFZ1Z118-2015.pdf (2,09MB)