Urząd Miejski w Praszce

Biuletyn Informacji Publicznej

Za rok 2014

Oświadczenia majątkowe składane za rok 2014.
(oświadczenia składane w 2014 i 2015 roku)

Burmistrz Praszki
Jarosław Tkaczyński - PDFOM2014-JTkaczynski.pdf

Pracownicy samorządowi:
Danuta Janikowska - Z-ca Burmistrza - PDFOM2014-DJanikowska.pdf
Krzysztof Pietrzyński - Sekretarz MiG Praszka - PDFOM2014-KPietrzynski.pdf
Małgorzata Zawis - Skarbnik Gminy - PDFOM2014-MZawis.pdf
Ilona Pondel - Z-ca Skarbnika Gminy - PDFOM2014-IPondel.pdf

Jednostki organizacyjne:
Jadwiga Czeszek - Dyrektor Biblioteki Publicznej MiG Praszka - PDFOM2014-JCzeszek.pdf
Leszek Krzyżanowski - Kierownik OPS w Praszce - PDFOM2014-LKrzyzanowski.pdf
Małgorzata Kaczmarek - Z-ca kierownika OPS w Praszce - PDFOM2014-MKaczmarek.pdf
Małgorzata Grajek - Specjalista pracy socjalnej w OPS w Praszce - PDFOM2014-MGrajek.pdf
Zbigniew Szczerbik- Dyrektor Muzeum w Praszce - PDFOM2014-ZSzczerbik.pdf
Jacek Pac - Dyrektor M-GOKiS w Praszce - PDFOM2014-JPac.pdf
Grzegorz Derengowski - Dyrektor ŚDS w Ganie - PDFOM2014-GDerengowski.pdf

Przedszkola:
Aurelia Popławska - Dyrektor PP nr 1 w Praszce - PDFOM2014-APoplawska.pdf
Ewa Kołodziej - Dyrektor PP nr 2 w Praszce - PDFOM2014-EKolodziej.pdf

Szkoły:
Lidia Kowalska-Owczarek - Dyrektor PSP w Kowalach - PDFOM2014-LKowalskaOwczarek.pdf
Jolanta Galant - Dyrektor PSP w Przedmościu - PDFOM2014-JGalant.pdf
Elżbieta Belka - Dyrektor ZS-P w Strojcu - PDFOM2014-EBelka.pdf
Iwona Ignaczak - Dyrektor PSP nr 2 w Praszce - PDFOM2014-IIgnaczak.pdf
Jolanta Pawlak - Dyrektor PSP nr 3 w Praszce - PDFOM2014-JPawlak.pdf
Renata Tobiś - Dyrektor PSP nr 4 w Praszce - PDFOM2014-RTobis.pdf
Danuta Czemielewska-Cholak - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Praszce - PDFOM2014-DCzemielewskaCholak.pdf
Marzena Smugowska - Dyrektor ZPS w Praszce - PDFOM2014-MSmugowska.pdf

Inne:
Aneta Bugajska-Majka - Prezes Zarządu "OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PRASZKA" Sp. z o.o. - PDFOM2014-ABugajskaMajka.pdf
Ryszard Szymański - prezes zarządu PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. - PDFOM2014-RSzymanski.pdf
Bogdan Pęcherczyk - członek zarządu PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. - PDFOM2014-BPecherczyk.pdf
Agnieszka Gońda - prokurent PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. -PDFOM2014-AGonda.pdf

Oświadczenia na koniec i początek sprawowania funkcji:

Burmistrz Praszki
Jarosław Tkaczyński - PDFOM2014k-JTkaczynski.pdf - na koniec kadencji
Jarosław Tkaczyński - PDFOM2014P-JTkaczynski.pdf - na początek kadencji

Jednostki organizacyjne:
Irena Szczepańska - Dyrektor Muzeum w Praszce - PDFOM2014k-ISzczepanska.pdf - na koniec sprawowania funkcji
Irena Szczepańska - Dyrektor Muzeum w Praszce - PDFOM2014p-ISzczepanska.pdf - na początek sprawowania funkcji

Objaśnienia skrótów:
M-GOKiS - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
PP - Publiczne Przedszkole
PSP - Publiczna Szkoła Podstawowa
ZPS - Zespół Placówek Specjalnych
ZS-P Zespół Szkolno-Przedszkolny
ŚDS - Środowiskowy Dom Samopomocy

 
Metryczka
 • wytworzono:
  22-10-2014
  przez: Grzegorz Sychla
 • opublikowano:
  22-10-2014 12:26
  przez: Grzegorz Sychla
 • zmodyfikowano:
  19-06-2015 08:48
  przez: Grzegorz Sychla
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Praszce
  odwiedzin: 2685
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Praszce
46-320 Praszka
ul. Plac Grunwaldzki 13
NIP: 576-14-87-260 REGON: 151398592

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359-10-09
fax: 34 359-24-69
e-mail: umig@praszka.pl
strona www: www.praszka.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×