Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Praszce Biuletyn Informacji Publicznej

Inne

 • Zapytanie ofertowe

  Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli biorących udział w projekcie pn. „Kształcenie w młodości sukces w przyszłości uczniów w Gminie Praszka” realizowanym w ramach RPO Województwa Opolskiego współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Ogłoszenie o przetargu ofert

  Na sprzedaż zbiorników na gaz płynny propan wraz z ich demontażem i oczyszczeniem terenu

 • Zaproszenie

  do złożenia oferty cenowej na usuwanie wyrobów zawierających azbest

 • Ogłoszenie

  o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w publicznych przedszkolach i szkołach na terenie Gminy Praszka w 2018 roku

 • Ogłoszenie

  o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w publicznych przedszkolach i szkołach na terenie Gminy Praszka w 2018 roku

 • Informacja

  W dniu 13 grudnia 2017 r. podpisano z Wojewodą Opolskim Umowę Nr PR/G/22/2016/U/34/2017 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, projektu pn. „Przebudowa odcinków dróg gminnych nr 100920 O i nr 100930 O w m. Kowale, gmina Praszka”.

 • Informacja

  Gminy Praszka o udzielonych dotacjach o których mowa w art 80 ust. 2-3ae

 • Ogłoszenie o przetargu

  Przetarg na sprzedaż samochodu ciężarowego (autobusu)

 • Ogłoszenie o przetargu

  Przetarg na sprzedaż samochodu ciężarowego (autobusu)

 • Zaproszenie

  do złożenia oferty cenowej na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Metryczka
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Praszka
  odwiedzin: 10197
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Praszce
46-320 Praszka
ul. Plac Grunwaldzki 13

Dane kontaktowe:

fax: 34 359-24-69
e-mail: umig@praszka.pl
strona www: www.praszka.pl