Urząd Miejski w Praszce

Biuletyn Informacji Publicznej

Inne

 • Ogłoszenie

  o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w publicznych przedszkolach i szkołach na terenie Gminy Praszka w 2018 roku

 • Zapytanie ofertowe

  Dostawa krzewów ozdobnych, ziemi i akcesoriów ogrodniczych

 • Zapytanie ofertowe

  Dostawa sprzętu: tablicy interaktywnej + projektora krótkoogniskowego + zestaw audio - jako część przedsięwzięcia pn. „Ziemia – mój dom”, realizowanego przez Gminę Praszka

 • Ogłoszenie o przetargu ofert

  Przetarg ofert na sprzedaż zbiorników na gaz płynny propan wraz z ich demontażem i oczyszczeniem terenu.

 • Zapytanie ofertowe

  Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli biorących udział w projekcie pn. „Kształcenie w młodości sukces w przyszłości uczniów w Gminie Praszka” realizowanym w ramach RPO Województwa Opolskiego współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Ogłoszenie o przetargu ofert

  Na sprzedaż zbiorników na gaz płynny propan wraz z ich demontażem i oczyszczeniem terenu

 • Zaproszenie

  do złożenia oferty cenowej na usuwanie wyrobów zawierających azbest

 • Ogłoszenie

  o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w publicznych przedszkolach i szkołach na terenie Gminy Praszka w 2018 roku

 • Ogłoszenie

  o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w publicznych przedszkolach i szkołach na terenie Gminy Praszka w 2018 roku

 • Informacja

  W dniu 13 grudnia 2017 r. podpisano z Wojewodą Opolskim Umowę Nr PR/G/22/2016/U/34/2017 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, projektu pn. „Przebudowa odcinków dróg gminnych nr 100920 O i nr 100930 O w m. Kowale, gmina Praszka”.

Metryczka
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Praszka
  odwiedzin: 6878
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Praszce
46-320 Praszka
ul. Plac Grunwaldzki 13
NIP: 576-14-87-260 REGON: 151398592

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359-10-09
fax: 34 359-24-69
e-mail: umig@praszka.pl
strona www: www.praszka.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×