Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Praszce Biuletyn Informacji Publicznej

23. Sesja XXIII z dnia 12 listopada 2008 roku

Uchwała nr 197/XXIII/2008 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Gorzów Śląski i Radłów w sprawie wspólnej realizacji Projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Praszka w miejscowościach Szyszków, Wygiełdów, Praszka ul. Pilawy, gm. Gorzów Śl. w miejscowościach Jastrzygowice, Gorzów Śląski ul. Oleska oraz gm. Radłów w miejscowość Kościeliska” - DOCUchwała nr 197/XXIII/2008

Uchwała nr 198/XXIII/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008-2011 - DOCUchwała nr 197/XXIII/2008

Uchwała nr 199/XXIII/2008 w sprawie nabycia udziałów w spółce - DOCUchwała nr 199/XXIII/2008

Uchwała nr 200/XXIII/2008 w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i zasad jej pobierania oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso - DOCUchwała nr 200/XXIII/2008

Uchwała nr 201/XXIII/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości - DOCUchwała nr 201/XXIII/2008

Uchwała nr 202/XXIII/2008 w sprawie podatku od środków transportowych - DOCUchwała nr 202/XXIII/2008

Uchwała nr 203/XXIII/2008 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2009 rok - DOCUchwała nr 203/XXIII/2008

Uchwała nr 204/XXIII/2008 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Praszce w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia stawki, zasad ustalenia, poboru i terminu płatności oraz zwolnień od tej opłaty - DOCUchwała nr 204/XXIII/2008

Uchwała nr 205/XXIII/2008 w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2009 rok - DOCUchwała nr 205/XXIII/2008, załącznik do uchwały - PDFZałącznik do uchwały nr 205/XXIII/2008

Metryczka
  • opublikowano:
    19-11-2008 12:53
    przez: Grzegorz Sychla
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Praszce
46-320 Praszka
ul. Plac Grunwaldzki 13

Dane kontaktowe:

fax: 34 359-24-69
e-mail: umig@praszka.pl
strona www: www.praszka.pl