Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Praszce Biuletyn Informacji Publicznej

22. Sesja XXII z dnia 28 października 2008 roku

Uchwała nr 191/XXII/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008-2011 - DOCUchwała nr 191/XXII/2008

Uchwała nr 192/XXII/2008 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Praszka prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego na arkuszu mapy 12 obrębu Praszka jako działka nr 148/27 o pow. 0,4801 ha wraz z prawem własności zabudowań znajdujących się na tej działce - DOCUchwała nr 192/XXII/2008

Uchwała nr 193/XXII/2008 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok - DOCUchwała nr 193/XXII/2008

Uchwała nr 194/XXII/2008 w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach przez Burmistrza Praszki - DOCUchwała nr 194/XXII/2008

Uchwała nr 195/XXII/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli - DOCUchwała nr 195/XXII/2008

Uchwała nr 196/XXII/2008 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej - DOCUchwała nr 196/XXII/2008

Metryczka
  • opublikowano:
    31-10-2008 10:00
    przez: Grzegorz Sychla
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Praszce
46-320 Praszka
ul. Plac Grunwaldzki 13

Dane kontaktowe:

fax: 34 359-24-69
e-mail: umig@praszka.pl
strona www: www.praszka.pl