Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Praszce Biuletyn Informacji Publicznej

20. Sesja XX z dnia 27 sierpnia 2008 roku

Uchwała nr 180/XX/2008 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok - DOCUchwała nr 180/XX/2008

Uchwała nr 181/XX/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008-2011 - DOCUchwała nr 181/XX/2008

Uchwała nr 182/XX/2008 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na remont kanalizacji deszczowej i chodnika w miejscowości Strojec w ciągu drogi powiatowej nr 1918 O Strojec - Kościeliska - DOCUchwała nr 182/XX/2008

Uchwała nr 183/XX/2008 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „ Aktywność, nauka, zabawa – program zajęć dodatkowych realizowanych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Praszka” w ramach priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -DOCUchwała nr 183/XX/2008
 

Metryczka
  • opublikowano:
    23-09-2008 14:51
    przez: Grzegorz Sychla
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Praszce
46-320 Praszka
ul. Plac Grunwaldzki 13

Dane kontaktowe:

fax: 34 359-24-69
e-mail: umig@praszka.pl
strona www: www.praszka.pl