Urząd Miejski w Praszce Biuletyn Informacji Publicznej

14. Sesja XIV z dnia 29 stycznia 2008 roku

Uchwała nr 137/XIV/2008 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2008 rok - DOCUchwała nr 137/XIV/2008

Uchwała nr 138/XIV/2008 w sprawie opłat za korzystanie ze stołówek szkolnych - DOCUchwała nr 138/XIV/2008

Uchwała nr 139/XIV/2008 w sprawie ustanowienia i szczególnych zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury - DOCUchwała nr 139/XIV/2008

Uchwała nr 140/XIV/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawianie , wynajmowanie i użyczanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Praszka - DOCUchwała nr 140/XIV/2008

Uchwała nr 141/XIV/2008 w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej wniesienia przez Burmistrza Miasta i Gminy Praszka aportu w postaci nieruchomości gruntowych do Energii Praszka Sp. z o. o. w Praszce - DOCUchwała nr 141/XIV/2008

Uchwała nr 142/XIV/2008 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce - DOCUchwała nr 142/XIV/2008

Metryczka
  • opublikowano:
    08-02-2008 10:39
    przez: Grzegorz Sychla
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Praszce
46-320 Praszka
ul. Plac Grunwaldzki 13

Dane kontaktowe:

fax: 34 359-24-69
e-mail: umig@praszka.pl
strona www: www.praszka.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×