Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Praszce Biuletyn Informacji Publicznej

09. Sesja IX z dnia 23 sierpnia 2007 roku

Uchwała nr 79/IX/2007 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2007 rok - DOCUchwała nr 79/IX/2007

Uchwała nr 80/IX/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2007-2010 - DOCUchwała nr 80/IX/2007

Uchwała nr 81/IX/2007 w sprawie zawarcia porozumienia w celu opracowania dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej - DOCUchwała nr 81/IX/2007

Uchwała nr 82/IX/2007 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym - DOCUchwała nr 82/IX/2007

Uchwała nr 83/IX/2007 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Praszce - DOCUchwała nr 83/IX/2007

Uchwała nr 84/IX/2007 w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników - DOCUchwała nr 84/IX/2007

Uchwała nr 85/IX/2007 w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli - DOCUchwała nr 85/IX/2007

Uchwała nr 86/IX/2007 w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Praszka na lata 2007-2013 - DOCUchwała nr 86/IX/2007, załącznik do uchwały - DOCZałącznik do uchwały nr 86/IX/2007

Uchwała nr 87/IX/2007 w sprawie Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w latach 2007-2013 - DOCUchwała nr 87/IX/2007, załącznik do uchwały - DOCZałącznik do uchwały nr 87/IX/2007

Uchwała nr 88/IX/2007 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na karcie mapy 3 obrębu Praszka jako działki nr 378/6 o pow. 0,0191 ha i 379/3 o pow. 0,0008 ha, stanowiących własność Gminy Praszka na podstawie decyzji Wojewody Częstochowskiego nr GKG.IV.7228/XXIX/10/93 z dnia
1 lutego 1993 r. - DOCUchwała nr 88/IX/2007

Uchwała nr 89/IX/2007 uchwalenia projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Praszka na lata 2006 – 2025.- DOCUchwała nr 89/IX/2007, załącznik do uchwały - DOCZałącznik do uchwały nr 89/IX/2007

Uchwała nr 90/IX/2007 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy - DOCUchwała nr 90/IX/2007

Metryczka
  • opublikowano:
    07-09-2007 09:51
    przez: Grzegorz Sychla
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Praszce
46-320 Praszka
ul. Plac Grunwaldzki 13

Dane kontaktowe:

fax: 34 359-24-69
e-mail: umig@praszka.pl
strona www: www.praszka.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×