Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Praszce Biuletyn Informacji Publicznej

07. Sesja VII z dnia 26 kwietnia 2007 roku

Uchwała nr 55/VII/2007 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tego tytułu - DOCUchwała nr 55/VII/2007

Uchwała nr 56/VII/2007 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2007 rok - DOCUchwała nr 56/VII/2007

Uchwała nr 57/VII/2007 w sprawie nabycia przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę - DOCUchwała nr 57/VII/2007

Uchwała nr 58/VII/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz za realizację innych statutowych zadań szkoły (przedszkola) - DOCUchwała nr 58/VII/2007

Uchwała nr 59/VII/2007 w sprawie likwidacji filii przedszkola w Brzezinach - DOCUchwała nr 59/VII/2007

Uchwała nr 60/VII/2007 w sprawie zasad i trybu korzystania z pomieszczeń placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Praszka - DOCUchwała nr 60/VII/2007

Uchwała nr 61/VII/2007 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli - DOCUchwała nr 61/VII/2007

Uchwała nr 62/VII/2007 w sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta i Gminy oraz Sekretarza Miasta i Gminy o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej oświadczenia lustracyjnego oraz skutkach niedopełnienia tego obowiązku - DOCUchwała nr 62/VII/2007

Metryczka
  • opublikowano:
    07-05-2007 14:28
    przez: Grzegorz Sychla
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Praszce
46-320 Praszka
ul. Plac Grunwaldzki 13

Dane kontaktowe:

fax: 34 359-24-69
e-mail: umig@praszka.pl
strona www: www.praszka.pl