Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Praszce Biuletyn Informacji Publicznej

04. Sesja IV z dnia 28 grudnia 2006 roku

Uchwała nr 13/IV/2006 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2006 rok - DOCUchwała nr 13/IV/2006

Uchwała nr 14/IV/2006 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2006 rok - DOCUchwała nr 14/IV/2006

Uchwała nr 15/IV/2006 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006-2009 - DOCUchwała nr 15/IV/2006

Uchwała nr 16/IV/2006 w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2007 rok - DOCUchwała nr 16/IV/2006

Uchwała nr 17/IV/2006 w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2007 - DOCUchwała nr 17/IV/2006

Uchwała nr 18/IV/2006 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Praszka - DOCUchwała nr 18/IV/2006, załącznik do uchwały - ZIPZałącznik do uchwały nr 18/IV/2006

Uchwała nr 19/IV/2006 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Praszka - DOCUchwała nr 19/IV/2006

Uchwała nr 20/IV/2006 w sprawie rozpatrzenia ponownie złożonej skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Praszka - DOCUchwała nr 20/IV/2006

Uchwała nr 21/IV/2006 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego - DOCUchwała nr 21/IV/2006

Uchwała nr 22/IV/2006 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny - DOCUchwała nr 22/IV/2006

Uchwała nr 23/IV/2006 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce - DOCUchwała nr 23/IV/2006

Metryczka
  • opublikowano:
    04-01-2007 15:19
    przez: Grzegorz Sychla
  • zmodyfikowano:
    09-02-2007 12:11
    przez: Grzegorz Sychla
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Praszce
46-320 Praszka
ul. Plac Grunwaldzki 13

Dane kontaktowe:

fax: 34 359-24-69
e-mail: umig@praszka.pl
strona www: www.praszka.pl