Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Praszce Biuletyn Informacji Publicznej

40. Sesja XL z dnia 6 czerwca 2006 roku

Uchwała nr 306/XL/2006 w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta i gminy Praszka na 2006 rok - DOCUchwała nr 306/XL/2006 Rady Miejskiej w Praszce

Uchwała nr 307/XL/2006 w w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2006 rok - DOCUchwała nr 307/XL/2006 Rady Miejskiej w Praszce

Uchwała nr 308/XL/2006 w sprawie uchwalenia planu gospodarki odpadami Gminy Praszka - DOCUchwała nr 308/XL/2006 Rady Miejskiej w Praszce

Uchwała nr 309/XL/2006 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Praszka - DOCUchwała nr 309/XL/2006 Rady Miejskiej w Praszce

Uchwała nr 310/XL/2006 w sprawie wyrażenia poparcia dla Stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie konieczności zastosowania algorytmicznego podziału pomiędzy gminy połowy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego - DOCUchwała nr 310/XL/2006 Rady Miejskiej w Praszce

Uchwała nr 311/XL/2006 w sprawie wyrażenia poparcia dla Stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie konieczności zmiany algorytmu podziału środków z Unii Europejskiej pomiędzy 16 regionalnych programów operacyjnych - DOCUchwała nr 311/XL/2006 Rady Miejskiej w Praszce

Uchwała nr 312/XL/2006 w sprawie wyrażenia poparcia dla stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie konieczności poprawienia konkursowej metody podziału środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego - DOCUchwała nr 312/XL/2006 Rady Miejskiej w Praszce

Uchwała nr 313/XL/2006 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta i gminy Praszka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu - DOCUchwała nr 313/XL/2006 Rady Miejskiej w Praszce

Uchwała nr 314/XL/2006 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta i gminy Praszka na obwody głosowania - DOCUchwała nr 314/XL/2006 Rady Miejskiej w Praszce

Metryczka
  • opublikowano:
    26-06-2006 11:43
    przez: Grzegorz Sychla
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Praszce
46-320 Praszka
ul. Plac Grunwaldzki 13

Dane kontaktowe:

fax: 34 359-24-69
e-mail: umig@praszka.pl
strona www: www.praszka.pl