Urząd Miejski w Praszce Biuletyn Informacji Publicznej

35. Sesja XXXV z dnia 24 listopada 2005 roku

Uchwała nr 258/XXXV/2005 w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy na 2005 rok - DOCUchwała nr 258/XXXV/2005

Uchwała nr 259/XXXV/2005 w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy na 2005 rok - DOCUchwała nr 259/XXXV/2005

Uchwała nr 260/XXXV/2005 w sprawie podatku od środków transportowych - DOCUchwała nr 260/XXXV/2005

Uchwała nr 261/XXXV/2005 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości - DOCUchwała nr 261/XXXV/2005

Uchwała nr 262/XXXV/2005 w sprawie zasad i trybu korzystania z pomieszczeń placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Praszka - DOCUchwała nr 262/XXXV/2005

Uchwała nr 263/XXXV/2005 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania - DOCUchwała nr 263/XXXV/2005

Uchwała nr 264/XXXV/2005 w sprawie uchwalenia Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok - DOCUchwała nr 264/XXXV/2005

Metryczka
  • opublikowano:
    19-01-2006 15:07
    przez: Grzegorz Sychla
  • zmodyfikowano:
    19-01-2006 15:09
    przez: Grzegorz Sychla
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Praszce
46-320 Praszka
ul. Plac Grunwaldzki 13

Dane kontaktowe:

fax: 34 359-24-69
e-mail: umig@praszka.pl
strona www: www.praszka.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×