Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Praszce Biuletyn Informacji Publicznej

31. Sesja XXXI z dnia 28 czerwca 2005 roku

Uchwała nr 230/XXXI/2005 w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy na 2005 rok - DOCUchwała nr 230/XXXI/2005

Uchwała nr 231/XXXI/2005 w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy na 2005 rok - DOCUchwała nr 231/XXXI/2005

Uchwała nr 232/XXXI/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Praszka na podstawie decyzji Wojewody Częstochowskiego Nr GKG.IV.7228/XXIX/45/93 z dnia 25.05.1993 r. - DOCUchwała nr 232/XXXI/2005

Uchwała nr 233/XXXI/2005 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na karcie mapy 2-1 obrębu Praszka nr działki 159/12 o pow. 0,0087 ha, stanowiącej własność Gminy Praszka na podstawie decyzji Wojewody Częstochowskiego nr GKG.IV.7228/XXIX/45/93 z dnia 25.05.1993 r. - DOCUchwała nr 233/XXXI/2005

Uchwała nr 234/XXXI/2005 w sprawie zbycia działki niezabudowanej położonej w Kowalach, stanowiącej własność Gminy Praszka na podstawie decyzji Wojewody Częstochowskiego nr GKG.IV.7228/XXIX/6/98 z dnia 05.01.1998 r. - DOCUchwała nr 234/XXXI/2005

Uchwała nr 235/XXXI/2005 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. - DOCUchwała nr 235/XXXI/2005

Uchwała nr 236/XXXI/2005 w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Praszce. - DOCUchwała nr 236/XXXI/2005
Metryczka
  • opublikowano:
    13-07-2005 09:45
    przez: Grzegorz Sychla
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Praszce
46-320 Praszka
ul. Plac Grunwaldzki 13

Dane kontaktowe:

fax: 34 359-24-69
e-mail: umig@praszka.pl
strona www: www.praszka.pl