Urząd Miejski w Praszce Biuletyn Informacji Publicznej

29. Sesja XXIX z dnia 13 maja 2005 roku

Uchwała nr 217/XXIX/2005 w sprawie zawarcia umowy konsorcjalnej dotyczącej realizacji Projektu ”Modernizacja systemu grzewczego na terenie Miasta Praszki" oraz programu gazyfikacji Miasta i Gminy Praszka - DOCUchwała Nr 217/XXIX/2005, załącznik do uchwały - DOCZałącznik do uchwały Nr 217/XXIX/2005

Uchwała nr 218/XXIX/2005 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego - DOCUchwała Nr 218/XXIX/2005, załącznik do uchwały - DOCZałącznik do uchwały Nr 218/XXIX/2005

Uchwała nr 219/XXIX/2005 w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy na 2005 rok- DOCUchwała Nr 219/XXIX/2005

Uchwała nr 220/XXIX/2005 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - DOCUchwała Nr 220/XXIX/2005

Uchwała nr 221/XXIX/2005 w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy na 2005 rok - DOCUchwała Nr 221/XXIX/2005

Uchwała nr 222/XXIX/2005 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej na karcie mapy 2d.4 obrębu Praszka jako działka nr 114 o powierzchni 18 m2 - DOCUchwała Nr 222/XXIX/2005

Uchwała nr 223/XXIX/2005 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej na karcie mapy 5 obrębu Przedmość jako 1/2 część działki nr 870 o pow. 0,0700 ha stanowiącej własność Gminy Praszka na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego nr RR.IV.TM.7710-II-9/05 z dnia 10 marca 2005 r. - DOCUchwała Nr 223/XXIX/2005

Uchwała nr 224/XXIX/2005 sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - DOCUchwała Nr 224/XXIX/2005

Uchwała nr 225/XXIX/2005 w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - DOCUchwała Nr 225/XXIX/2005

Uchwała nr 226/XXIX/2005 w sprawie odwołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - DOCUchwała Nr 226/XXIX/2005

Uchwała nr 227/XXIX/2005 w sprawie powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - DOCUchwała Nr 227/XXIX/2005
Metryczka
  • opublikowano:
    19-05-2005 13:28
    przez: Grzegorz Sychla
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Praszce
46-320 Praszka
ul. Plac Grunwaldzki 13

Dane kontaktowe:

fax: 34 359-24-69
e-mail: umig@praszka.pl
strona www: www.praszka.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×