Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Praszce Biuletyn Informacji Publicznej

28. Sesja XXVIII z dnia 28 kwietnia 2005 roku

Uchwała nr 205/XXVIII/2005 w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Praszce - DOCUchwała Nr 205/XXVIII/2005

Uchwała nr 206/XXVIII/2005 w sprawie wyrażenia woli nabycia udziałów w spółce z o.o. „ENERGIA PRASZKA” - DOCUchwała Nr 206/XXVIII/2005

Uchwała nr 207/XXVIII/2005 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Praszce - DOCUchwała Nr 207/XXVIII/2005

Uchwała nr 208/XXVIII/2005 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Praszce - DOCUchwała Nr 208/XXVIII/2005

Uchwała nr 209/XXVIII/2005 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mijesko-Gminnego Ośrodka Kultury w Praszce - DOCUchwała Nr 209/XXVIII/2005

Uchwała nr 210/XXVIII/2005 w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy na 2005 rok - DOCUchwała Nr 210/XXVIII/2005

Uchwała nr 211/XXVIII/2005 w sprawie zbycia działki z zabudowaniami, położonej w Kowalach, stanowiącej własność Gminy Praszka na podstawie decyzji Wojewody Częstochowskiego nr GKG.IV.7228/XXIX/33/93 z dnia 18.03.1993 roku. - DOCUchwała Nr 211/XXVIII/2005

Uchwała nr 212/XXVIII/2005 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem placówki oświatowej lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom. - DOCUchwała Nr 212/XXVIII/2005

Uchwała nr 213/XXVIII/2005 w sprawie dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły liczącej 7 i więcej oddziałów i wicedyrektora szkoły - DOCUchwała Nr 213/XXVIII/2005

Uchwała nr 214/XXVIII/2005 w sprawie o zamiarze likwidacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Praszce - DOCUchwała Nr 214/XXVIII/2005

Uchwała nr 215/XXVIII/2005 o nadaniu Panu ALOJZEMU ŻÓŁTASZKOWI Honorowego Obywatelstwa Miasta Praszki - DOCUchwała Nr 215/XXVIII/2005

Uchwała nr 216/XXVIII/2005 o nadaniu Panu JÓZEFOWI GÓRECKIEMU Honorowego Obywatelstwa Miasta Praszki - DOCUchwała Nr 216/XXVIII/2005

Metryczka
  • opublikowano:
    19-05-2005 12:32
    przez: Grzegorz Sychla
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Praszce
46-320 Praszka
ul. Plac Grunwaldzki 13

Dane kontaktowe:

fax: 34 359-24-69
e-mail: umig@praszka.pl
strona www: www.praszka.pl