Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Praszce Biuletyn Informacji Publicznej

27. Sesja XXVII z dnia 7 marca 2005 roku

Uchwała nr 200/XXVII/2005 w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - DOCUchwała Nr 200/XXVII/2005

Uchwała nr 201/XXVII/2005 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy Urzędzie Miasta i Gminy w Praszce - DOCUchwała Nr 201/XXVII/2005

Uchwała nr 202/XXVII/2005 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Praszce - DOCUchwała Nr 202/XXVII/2005

Uchwała nr 203/XXVII/2005 w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy na 2005 rok - DOCUchwała Nr 203/XXVII/2005

Uchwała nr 204/XXVII/2005 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Praszka - DOCUchwała Nr 204/XXVII/2005
Metryczka
  • opublikowano:
    14-03-2005 13:40
    przez: Grzegorz Sychla
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Praszce
46-320 Praszka
ul. Plac Grunwaldzki 13

Dane kontaktowe:

fax: 34 359-24-69
e-mail: umig@praszka.pl
strona www: www.praszka.pl