Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Praszce Biuletyn Informacji Publicznej

26. Sesja XXVI z dnia 24 lutego 2005 roku

Uchwała nr 192/XXVI/2005 w sprawie zmian do uchwały budżetowej miasta i gminy Praszka na 2005 rok - DOCUchwała Nr 192/XXVI/2005

Uchwała nr 193/XXVI/2005 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Praszka na 2005 rok - DOCUchwała Nr 193/XXVI/2005

Uchwała nr 194/XXVI/2005 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Praszka na 2005 rok - DOCUchwała Nr 194/XXVI/2005

Uchwała nr 195/XXVI/2005 w sprawie środków finansowych na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Praszka - DOCUchwała Nr 195/XXVI/2005

Uchwała nr 196/XXVI/2005 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Praszka - DOCUchwała Nr 196/XXVI/2005, załącznik do uchwały - ZIPZałącznik do uchwały Nr 196/XXIV/2005

Uchwała nr 197/XXVI/2005 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania - DOCUchwała Nr 197/XXVI/2005

Uchwała nr 198/XXVI/2005 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem placówki oświatowej lub pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom - DOCUchwała Nr 198/XXVI/2005

Uchwała nr 199/XXVI/2005 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w publicznym przedszkolu - DOCUchwała Nr 199/XXVI/2005
Metryczka
  • opublikowano:
    28-02-2005 13:24
    przez: Grzegorz Sychla
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Praszce
46-320 Praszka
ul. Plac Grunwaldzki 13

Dane kontaktowe:

fax: 34 359-24-69
e-mail: umig@praszka.pl
strona www: www.praszka.pl