Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Praszce Biuletyn Informacji Publicznej

16. Sesja XVI z dnia 27 kwietnia 2004 roku

Uchwała nr 123/XVI/2004 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok i udzielenia absolutorium z tego tytułu - DOCUchwała nr 123/XVI/2004

Uchwała nr 124/XVI/2004 w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy na 2004 rok- DOCUchwała nr 124/XVI/2004

Uchwała nr 125/XVI/2004 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2004 r. w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok - DOCUchwała nr 125/XVI/2004

Uchwała nr 126/XVI/2004 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Praszce - DOCUchwała nr 126/XVI/2004

Uchwała nr 127/XVI/2004 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Praszka - DOCUchwała nr 127/XVI/2004

Uchwała nr 128/XVI/2004 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Praszce - DOCUchwała nr 128/XVI/2004

Uchwała nr 129/XVI/2004 w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy na 2004 rok - DOCUchwała nr 129/XVI/2004

Uchwała nr 130/XVI/2004 w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy na 2004 rok - DOCUchwała nr 130/XVI/2004

Uchwała nr 131/XVI/2004 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych gminnych w strefie płatnego parkowania - DOCUchwała nr 131/XVI/2004

Uchwała nr 132/XVI/2004 w sprawie uchwalenia statutów sołectw - DOCUchwała nr 132/XVI/2004

Uchwała nr 133/XVI/2004 w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przejazdu i przechodu - DOCUchwała nr 133/XVI/2004

Uchwała nr 134/XVI/2004 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta i gminy Praszka na obwody głosowania - DOCUchwała nr 134/XVI/2004, DOCZałącznik nr 1 do uchwały Nr 134/XVI/2004
Metryczka
  • opublikowano:
    18-05-2004 08:44
    przez: Grzegorz Sychla
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Praszce
46-320 Praszka
ul. Plac Grunwaldzki 13

Dane kontaktowe:

fax: 34 359-24-69
e-mail: umig@praszka.pl
strona www: www.praszka.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×