Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Praszce Biuletyn Informacji Publicznej

08. Sesja VIII z dnia 26 czerwca 2003 roku

Uchwała nr 60/VIII/2003 w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy na 2003 rok - DOCUchwała nr 60/VIII/2003

Uchwała nr 61/VIII/2003 w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy na 2003 rok - DOCUchwała nr 61/VIII/2003

Uchwała nr 62/VIII/2003 w sprawie ustalenia opłat za świadczenie usług w Domu Przedpogrzebowym w Praszce przy ulicy Gańskiej - DOCUchwała nr 62/VIII/2003

Uchwała nr 63/VIII/2003 w sprawie zbycia działek niezabudowanych przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod mieszkalnictwo rodzinne o niskiej intensywności zabudowy , stanowiących własność Gminy Praszka na podstawie decyzji Wojewody Częstochowskiego nr GKG.IV.7228/XXIX/26/93 z dnia 18.03.1993 r. - DOCUchwała nr 63/VIII/2003

Uchwała nr 64/VIII/2003 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Praszka na podstawie decyzji Wojewody Częstochowskiego nr nr : GKG – IV- 7228/A/XXIX/402/92 z dnia 03.01.1992 r.,GKG-IV-7228/A/XXIX/415/92 z dnia 03.01.1992 r., GKG-IV-7228/A/XXIX/416/92 z dnia 03.01.1992 r. i GKG-IV-7228/A/XXIX/402/92 z dnia 03.01.1992 r. - DOCUchwała nr 64/VIII/2003

Uchwała nr 65/VIII/2003 w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjum prowadzonych przez gminę Praszka - DOCUchwała nr 65/VIII/2003

Uchwała nr 66/VIII/2003 w sprawie zmian do Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok - DOCUchwała nr 66/VIII/2003

Uchwała nr 67/VIII/2003 w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Praszka miejsc sprzedaży napojów alkoholowych - DOCUchwała nr 67/VIII/2003

Uchwała nr 68/VIII/2003 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Praszka w sprawie nadania statutów sołectw - DOCUchwała nr 68/VIII/2003

Uchwała nr 69/VIII/2003 w sprawie powołania Sekretarza Miasta i Gminy - DOCUchwała nr 69/VIII/2003
Metryczka
  • opublikowano:
    24-07-2003 10:13
    przez: Grzegorz Sychla
  • zmodyfikowano:
    11-09-2003 14:08
    przez: Grzegorz Sychla
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Praszce
46-320 Praszka
ul. Plac Grunwaldzki 13

Dane kontaktowe:

fax: 34 359-24-69
e-mail: umig@praszka.pl
strona www: www.praszka.pl