Urząd Miejski w Praszce

Biuletyn Informacji Publicznej

05. Sesja V z dnia 17 lutego 2003 roku

Uchwała nr 36/V/2003 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych w zakresie dożywiania uczniów - DOCUchwała nr 36/V/2002

Uchwała nr 37/V/2003 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Praszka - DOCUchwała nr 37/V/2002

Uchwała nr 38/V/2003 w sprawie zbycia udziału wynoszącego 6/36 części nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w Praszce przy ul. Piłsudskiego 38, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego miasta pod mieszkalnictwo niskie i usługi, stanowiącej własność Gminy Praszka na podstawie decyzji Wojewody Częstochowskiego nr GKG-IV-7228/XXIX/57/92 z dnia 5 grudnia 1992 r. - ZIPUchwała nr 38/V/2002

Uchwała nr 39/V/2003 w sprawie zbycia zabudowanych działek, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Praszka pod oświatę i wychowanie , stanowiących własność Gminy Praszka na podstawie decyzji Wojewody Częstochowskiego nr GKG. IV. 7228/XXIX/96 z dnia 16.01.1996 r. - ZIPUchwała nr 39/V/2002

Uchwała nr 40/V/2003 w sprawie zbycia działek niezabudowanych, przeznaczonych w planie przestrzennego zagospodarowania miasta pod transport samochodowy, stanowiących własność Gminy Praszka na podstawie decyzji Wojewody Częstochowskiego nr GKG-IV-7228/XXIX/15/94 z dnia 26 kwietnia 1994 r. - ZIPUchwała nr 40/V/2002
Metryczka
  • opublikowano:
    24-07-2003 10:11
    przez: Grzegorz Sychla
  • zmodyfikowano:
    11-09-2003 14:06
    przez: Grzegorz Sychla
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Praszce
46-320 Praszka
ul. Plac Grunwaldzki 13
NIP: 576-14-87-260 REGON: 151398592

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359-10-09
fax: 34 359-24-69
e-mail: umig@praszka.pl
strona www: www.praszka.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×