Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Praszce Biuletyn Informacji Publicznej

Komisja d/s Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej

Skład Komisji:
 1. Andrzej Rychter - Przewodniczący
 2. Grzegorz Jabłoński
 3. Zofia Kokot
 4. Katarzyna Pawlak
 5. Sławomir Trawiński

Zadania Komisji:
1. Omawianie i opiniowanie poszczególnych projektów uchwał Rady Miejskiej w Praszce i określanie stanowiska w tej sprawie.
2. Opiniowanie projektu budżetu gminy na dany rok budżetowy po strome przychodów i wydatków.
3. Szkolnictwo -funkcjonowanie gminnych placówek oświatowych.
4. Służba Zdrowia —funkcjonowanie publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz aptek.
5. Analiza działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Praszce, Biblioteki Miejskiej w Praszce i świetlic wiejskich.
6. Działalność klubów sportowych oraz analiza stopnia wykorzystania gminnych obiektów sportowych.
7. Zatwierdzanie rocznego kalendarza imprez sportowych i preliminarza wydatków niezbędnego do jego realizacji.
8. Analiza działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce.
9. Kontrola wykonania uchwał Rady Miejskiej w Praszce w zakresie Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej.
10. Okresowa kontrola gminnych placówek, organizacji i stowarzyszeń funkcjonujących w obszarze działania Komisji w zależności od potrzeb i zaistniałej sytuacji.

Zadania komisji zostały uchwalone Uchwałą Rady Miejskiej w Praszce Nr 15/II/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. i stanowią załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  02-07-2003
  przez: Grzegorz Sychla
 • opublikowano:
  02-07-2003 14:40
  przez: Grzegorz Sychla
 • zmodyfikowano:
  07-01-2019 13:10
  przez: Grzegorz Sychla
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Praszce
  odwiedzin: 5586
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Praszce
46-320 Praszka
ul. Plac Grunwaldzki 13

Dane kontaktowe:

fax: 34 359-24-69
e-mail: umig@praszka.pl
strona www: www.praszka.pl