Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Praszce Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie - Konsultacje społeczne

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące dzialalnosc pożytku publicznego do czynnego udzialu w konsultacjach.
Konsultacje potrwają do dnia 09 listopada 2010 roku.

Wszelkie propozycje, uwagi lub opinie w odniesieniu do zakresu i form współpracy na 2011 r. należy zglaszac drogą elektroniczną na adres:

lub listownie na adres:

Urząd Miejski w Praszce
Plac Grunwaldzki 13
46-320 Praszka,
z dopiskiem "PROGRAM WSPOLPRACY"

Projekt Programu współpracy, oraz zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących dzialalnosci statutowej tych organizacji do pobrania ponizej:

Zarządzenie w sprawie konsultacji
DOCProgram wspólpracy - projekt.doc
 

Burmistrz
/-/ Jarosław Tkaczyński

Metryczka
  • opublikowano:
    05-11-2010 18:38
    przez: Grzegorz Sychla
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Praszce
46-320 Praszka
ul. Plac Grunwaldzki 13

Dane kontaktowe:

fax: 34 359-24-69
e-mail: umig@praszka.pl
strona www: www.praszka.pl