Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Praszce Biuletyn Informacji Publicznej

XVII Sesja Rady Miejskiej w Praszce

Informujemy, że w dniu 19 maja 2020 roku o godz. 1100 w trybie online odbędzie się XVII/2020 Sesja Rady Miejskiej w Praszce

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 17 marca 2020 roku.
  PDFProtokół Nr XVI - 2020.pdf
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Burmistrza Praszki.
 6. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.
  PDFOcena zasobów OPS.pdf
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok.
  PDFSprawozdanie z działalności Ośrodka 2019 rok.pdf
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2020 rok.
  PDFProjekt uchwaly - budzet.pdf
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
  PDFProjekt uchwały - WPF.pdf
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Praszce.
  PDFProjekt uchwały - złobek.pdf
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o podjęcie działań w zakresie zakazu przywożenia i składowania odpadów organicznych oraz wstrzymania budowy kompostowni odpadów organicznych w Przedmościu.
  PDFProjekt uchwały - kompostownia.pdf
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strojcu.
  PDFProjekt uchwały - OSP STROJEC.pdf
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach.
  PDFProjekt uchwały - OSP KOWALE.pdf
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 4 obrębu Przedmość jako działka nr 972/1 o powierzchni 0.0525 ha.
  PDFProjekt uchwały - sprzedaż nieruchomości gruntowej.pdf
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę.
  PDFProjekt uchwały - nieruchomość gruntowa - droga.pdf
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Rocznego raportu monitoringowego o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025.
  PDFProjekt uchwały - raport ze strategii.pdf
 17. Zapytania i wolne wnioski.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  19-05-2020
  przez: Grzegorz Sychla
 • opublikowano:
  19-05-2020 08:12
  przez: Grzegorz Sychla
 • zmodyfikowano:
  19-05-2020 08:12
  przez: Grzegorz Sychla
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Praszce
  odwiedzin: 1163
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Praszce
46-320 Praszka
ul. Plac Grunwaldzki 13

Dane kontaktowe:

fax: 34 359-24-69
e-mail: umig@praszka.pl
strona www: www.praszka.pl