Urząd Miejski w Praszce Biuletyn Informacji Publicznej

Konsultacje dotyczące programu współpracy Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Zgodnie z art. 5a ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450 ze zmianami) w Urzędzie Miejskim w Praszce został przygotowany w celu poddania konsultacjom projekt Rocznego programu współpracy Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

Burmistrz Praszki zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do czynnego udziału w konsultacjach. Konsultacje potrwają do dnia 19.11.2018 roku.

Wszelkie propozycje, uwagi lub opinie w odniesieniu do zakresu i form współpracy w 2019 r. należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres:

lub listownie na adres:

Urząd Miejski w Praszce
Plac Grunwaldzki 13
46-320  Praszka,
z dopiskiem "PROGRAMU WSPÓŁPRACY”

Projekt Programu wraz z zarządzeniem Burmistrza udostępniony jest poniżej:
PDFZ103-2018.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  09-11-2018
  przez: Grażyna Polis
 • opublikowano:
  09-11-2018 14:02
  przez: Grzegorz Sychla
 • zmodyfikowano:
  09-11-2018 14:03
  przez: Grzegorz Sychla
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Praszce
  odwiedzin: 520
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Praszce
46-320 Praszka
ul. Plac Grunwaldzki 13

Dane kontaktowe:

fax: 34 359-24-69
e-mail: umig@praszka.pl
strona www: www.praszka.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×