Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Praszce Biuletyn Informacji Publicznej

Za rok 2018

Oświadczenia majątkowe składane za rok 2018.
(oświadczenia składane w 2018 i 2019 roku)

Burmistrz Praszki
Jarosław Tkaczyński - PDFOM2018-JTkaczynski.pdf

Pracownicy samorządowi:

Danuta Janikowska Z-ca Burmistrza PDFOM2018-DJanikowska.pdf
Krzysztof Pietrzyński Sekretarz Gmina PDFOM2018-KPietrzynski.pdf
Małgorzata Zawis Skarbnik Gminy PDFOM2018-MZawis.pdf
Ilona Pondel Z-ca Skarbnika Gminy PDFOM2018-IPondel.pdf

Jednostki organizacyjne:

Sylwia Pietras Dyrektor Biblioteki Publicznej MiG Praszka PDFOM2018-SPietras.pdf
Leszek Krzyżanowski Kierownik OPS w Praszce PDFOM2018-LKrzyzanowski.pdf
Małgorzata Kaczmarek Z-ca kierownika OPS w Praszce PDFOM2018-MKaczmarek.pdf
Joanna Dendewicz Kierownik działu świadczeń rodzinnych w OPS w Praszce PDFOM2018-JDendewicz.pdf
Zbigniew Szczerbik Dyrektor Muzeum w Praszce PDFOM2018-ZSzczerbik.pdf
Jacek Pac Dyrektor M-GOKiS w Praszce PDFOM2018-JPac.pdf
Grzegorz Derengowski Dyrektor ŚDS w Ganie PDFOM2018-GDerengowski.pdf


Przedszkola:

Aurelia Popławska Dyrektor PP nr 1 w Praszce PDFOM2018-APoplawska.pdf
Magdalena Krół Dyrektor PP nr 2 w Praszce PDFOM2018-MKrol.pdf


Szkoły:

Lidia Kowalska-Owczarek Dyrektor PSP w Kowalach PDFOM2018-LKowalska-Owczarek.pdf
Jolanta Galant Dyrektor PSP w Przedmościu PDFOM2018-JGalant.pdf
Iwona Ignaczak Dyrektor PSP nr 2 w Praszce PDFOM2018-IIgnaczak.pdf
Patrycja Belka Dyrektor PSP nr 3 w Praszce PDFOM2018-PBelka.pdf
Emilia Olszowa Dyrektor PSP nr 4 w Praszce PDFOM2018-EOlszowa.pdf
Halina Kowalczyk Dyrektor ZS-P w Strojcu PDFOM2018-HKowalczyk.pdf
Marzena Smugowska Dyrektor ZPS w Praszce PDFOM2018-MSmugowska.pdf


Inne:

Aneta Bugajska-Majka Prezes Zarządu "OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PRASZKA" Sp. z o.o. PDFOM2018-ABugajska-Majka.pdf
Ryszard Szymański prezes zarządu PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. PDFOM2018-RSzymanski.pdf
Agnieszka Gońda prokurent PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. PDFOM2018-AGonda.pdf


Oświadczenia na koniec i początek sprawowania funkcji:

Burmistrz Praszki
Jarosław Tkaczyński - PDFOM2018k-JTkaczynski.pdf - na koniec kadencji
Jarosław Tkaczyński - PDFOM2018p-JTkaczynski.pdf - na początek kadencji


Jednostki organizacyjne:

Ewelina Moniak Kierownik działu świadczeń rodzinnych w OPS w Praszce PDFOM2018k-EMoniak.pdf koniec sprawowania funkcji
Marzena Soberka Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w OPS w Praszce PDFOM2018k-MSoberka.pdf z tytułu cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji w imieniu Burmistrza Praszki
Grzegorz Leszczyński Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w OPS w Praszce PDFOM2018k-GLeszczynski.pdf z tytułu cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji w imieniu Burmistrza Praszki
Grażyna Mroczek Pracownik socjalny ds. świadczenia wychowawczego w OPS w Praszce PDFOM2018k-GMroczek.pdf z tytułu cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji w imieniu Burmistrza Praszki
Justyna Giec Pracownik socjalny ds. świadczenia rodzinnego w OPS w Praszce PDFOM2018k-JGiec.pdf z tytułu cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji w imieniu Burmistrza Praszki


Przedszkola:

Ewa Kołodziej Dyrektor PP nr 2 w Praszce PDFOM2018k-EKolodziej.pdf koniec sprawowania funkcji
Magdalena Krół Dyrektor PP nr 2 w Praszce PDFOM2018p-MKrol.pdf początek sprawowania funkcji


Szkoły:

Renata Tobiś Dyrektor PSP nr 4 w Praszce PDFOM2018k-RTobis.pdf koniec sprawowania funkcji
Emilia Olszowa Dyrektor PSP nr 4 w Praszce - PDFOM2018p-EOlszowa.pdf początek sprawowania funkcji

 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-08-2018
  przez: Joanna Pinkosz
 • opublikowano:
  30-10-2018 14:32
  przez: Grzegorz Sychla
 • zmodyfikowano:
  16-07-2019 12:53
  przez: Grzegorz Sychla
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Praszce
  odwiedzin: 1571
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Praszce
46-320 Praszka
ul. Plac Grunwaldzki 13

Dane kontaktowe:

fax: 34 359-24-69
e-mail: umig@praszka.pl
strona www: www.praszka.pl