Urząd Miejski w Praszce

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Burmistrza - ROK 2018

Nr: Data: Temat: Załącznik:
Or.0050.1.2018 03-01-2018 Zarządzenie w sprawie przyjęcia planów finansowych na 2018 rok PDFZ1-2018.pdf
Or.0050.2.2018 03-01-2018 Zarządzenie w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy PDFZ2-2018.pdf
Or.0050.3.2018 03-01-2018 Zarządzenie w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy PDFZ3-2018.pdf
Or.0050.5.2018 03-01-2018 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości PDFZ5-2018.pdf
Or.0050.6.2018 05-01-2018 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej PDFZ6-2018.pdf
Or.0050.7.2018 05-01-2018 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania dla pracowników Urzędu Miejskiego w Praszce PDFZ7-2018.pdf
Or.0050.8.2018 12-01-2018 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Praszka" PDFZ8-2018.pdf
PDFZZ8-2018.pdf
Or.0050.9.2018 12-01-2018 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2018 rok PDFZ9-2018.pdf
Or.0050.10.2018 12-01-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok PDFZ10-2018.pdf
Or.0050.11.2018 12-01-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok PDFZ11-2018.pdf
Or.0050.12.2018 29-01-2018 Zarządzenie w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do pierwszej klasy szkoły podstawowej PDFZ12-2018.pdf
Or.0050.13.2018 29-01-2018 Zarządzenie w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie gminy Praszka PDFZ13-2018.pdf
Or.0050.14.2018 01-02-2018 Zarządzenie w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Praszka PDFZ14-2018.pdf
Or.0050.15.2018 08-02-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok PDFZ15-2018.pdf
Or.0050.16.2018 09-02-2018 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2018 rok PDFZ16-2018.pdf
Or.0050.16a.2018 09-02-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok PDFZ16a-2018.pdf
Or.0050.19.2018 01-03-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok PDFZ19-2018.pdf
Or.0050.20.2018 05-03-2018 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Praszce PDFZ20-2018.pdf
PDFZZ20-2018.pdf
Or.0050.21.2018 05-03-2018 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Wandy Chotomskiej w Praszce PDFZ21-2018.pdf
PDFZZ21-2018.pdf
Or.0050.22.2018 05-03-2018 Zarządzenie w sprawie uruchomienia nowych rachunków bankowych PDFZ22-2018.pdf
Or.0050.23.2018 08-03-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok PDFZ23-2018.pdf
Or.0050.26.2018 22-03-2018 Zarządzenie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok PDFZ26-2018.pdf
Or.0050.27.2018 30-03-2018 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2018 rok PDFZ27-2018.pdf
Or.0050.28.2018 30-03-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok PDFZ28-2018.pdf
Or.0050.31.2018 06-04-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok PDFZ31-2018.pdf
Or.0050.32.2018 09-04-2018 Zarządzenie w sprawie niewykonania prawa pierwokupu PDFZ32-2018.pdf
Or.0050.33.2018 09-04-2018 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce PDFZ33-2018.pdf
Or.0050.34.2018 09-04-2018 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Praszce PDFZ34-2018.pdf
Or.0050.35.2018 09-04-2018 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Praszce PDFZ35-2018.pdf
Or.0050.36.2018 10-04-2018 Zarządzenie w sprawie uruchomienie nowego rachunku bankowego PDFZ36-2018.pdf
Or.0050.41.2018 17-04-2018 Zarządzenie w sprawie dopłatty do zakupu okularów dla pracowników Urzędu Miejskiego w Praszce, zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe PDFZ41-2018.pdf
Or.0050.43.2018 26-04-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok PDFZ43-2018.pdf
Or.0050.45.2018 27-04-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok PDFZ45-2018.pdf
Or.0050.46.2018 02-05-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok PDFZ46-2018.pdf
Or.0050.47.2018 09-05-2018 Zarządzenie w sprawie przekazania jednostce organizacyjnej gminy środka trwałego powstałego w wyniku wykonania termomodernizacji budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie PDFZ47-2018.pdf
Or.0050.50.2018 17-05-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Praszce PDFZ50-2018.pdf
Or.0050.51.2018 23-05-2018 Zarządzenie w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego PDFZ51-2018.pdf
Or.0050.51A.2018 24-05-2018 Zarządzenie w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Środowiskowego Doimy Samopomocy w Ganie PDFZ51A-2018.pdf
Or.0050.53.2018 24-05-2018 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce PDFZ53-2018.pdf
Or.0050.54.2018 28-05-2018 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych PDFZ54-2018.pdf
Or.0050.55.2018 01-06-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok PDFZ55-2018.pdf
Or.0050.56.2018 06-06-2018 Zarządzenie w sprawie uruchomienie nowego rachunku bankowego PDFZ56-2018.pdf
Or.0050.57.2018 08-06-2018 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego przedszkola nr 2 w Praszce PDFZ57-2018.pdf
Or.0050.58.2018 08-06-2018 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Wandy Chotomskiej w Praszce PDFZ58-2018.pdf
Or.0050.59.2018 18-06-2018 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Praszka przeznaczonej do dzierżawy PDFZ59-2018.pdf
Or.0050.60.2018 21-06-2018 Zarządzenie w sprawie uchylenia Zarządzenia nr Or.0050.51.2018 Burmistrza Praszki w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego PDFZ60-2018.pdf
Or.0050.61.2018 28-06-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok PDFZ61-2018.pdf
Or.0050.62.2018 29-06-2018 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2018 rok PDFZ62-2018.pdf
Or.0050.63.2018 29-06-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok PDFZ63-2018.pdf
Or.0050.64.2018 29-06-2018 Zarządzenie w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej PDFZ64-2018.pdf
Or.0050.65.2018 02-07-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok PDFZ65-2018.pdf
Or.0050.70.2018 23-07-2018 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2018 rok PDFZ70-2018.pdf
Or.0050.71.2018 23-07-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok PDFZ71-2018.pdf
Or.0050.74.2018 10-08-2018 Zarządzenie w sprawie sprzedaży zbiorników na gaz płynny propan wraz z ich demontażem i oczyszczeniem terenu

PDFZ74-2018.pdf

Or.0050.75.2018 17-08-2018 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2018 rok PDFZ75-2018.pdf
Or.0050.76.2018 17-08-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok PDFZ76-2018.pdf
Or.0050.78.2018 22-08-2018 Zarządzenie w sprawie sprzedaży zbiorników na gaz płynny propan wraz z ich demontażem i oczyszczeniem terenu PDFZ78-2018.pdf
PDFZZ78-2018.pdf
Or.0050.89.2018 20-09-2018 Zarządzenie w sprawie unieważnienia przetargu na sprzedaż zbiorników na gaz płynny propan wraz z ich demontażem i oczyszczeniem terenu PDFZ89-2018.pdf
Or.0050.117.2018 07-12-2018 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Praszce PDFZ117-2018.pdf
Or.0050.121.2018 17-12-2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Praszce PDFZ121-2018.pdf
Metryczka
 • wytworzono:
  08-01-2018
  przez: Krzysztof Pietrzyński
 • opublikowano:
  08-01-2018 15:48
  przez: Grzegorz Sychla
 • zmodyfikowano:
  20-12-2018 09:12
  przez: Grzegorz Sychla
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Praszce
  odwiedzin: 1658
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Praszce
46-320 Praszka
ul. Plac Grunwaldzki 13
NIP: 576-14-87-260 REGON: 151398592

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359-10-09
fax: 34 359-24-69
e-mail: umig@praszka.pl
strona www: www.praszka.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×