Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Praszce Biuletyn Informacji Publicznej

Konsultacje dotyczące programu współpracy Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Zgodnie z art. 5a ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2016, poz. 1817 ze zmianami) w Urzędzie Miejskim w Praszce został przygotowany w celu poddania konsultacjom projekt zmian Rocznego programu współpracy Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

Burmistrz Praszki zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do czynnego udziału w konsultacjach.
Konsultacje potrwają do dnia 22.11.2017 roku.

Wszelkie propozycje, uwagi lub opinie w odniesieniu do zakresu i form współpracy w 2018 r. należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres:

umig@praszka.pl

lub listownie na adres:

Urząd Miejski w Praszce
Plac Grunwaldzki 13
46-320  Praszka,
z dopiskiem "PROGRAMU WSPÓŁPRACY”

Projekt Programu wraz z zarządzeniem Burmistrza udostępniony jest poniżej:
PDFZ124-2017.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  14-11-2017
  przez: Grażyna Polis
 • opublikowano:
  14-11-2017 12:57
  przez: Grzegorz Sychla
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Praszce
  odwiedzin: 2923
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Praszce
46-320 Praszka
ul. Plac Grunwaldzki 13

Dane kontaktowe:

fax: 34 359-24-69
e-mail: umig@praszka.pl
strona www: www.praszka.pl