Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Praszce Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr instytucji kultury

INFORMACJA

o rejestrze instytucji kultury
oraz sposobie udostępniania zawartych w nim danych

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Praszka, jest prowadzony zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania  rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

 1. Instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu.
 2. Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco, po dokonaniu każdorazowo zmiany wpisu do rejestru, wynikającej z przepisów prawa.
Nazwa rejestru Rejestr instytucji kultury
Sposób udostępniania
 1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
  1. otwarty dostęp do zawartości rejestru,
  2. wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.
 2. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora. 
 3. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
 4. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
 5. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.) – wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł  od każdej pełnej lub zaczętej strony.


PDFREJESTR INSTYTUCJI KULTURY

Metryczka
 • wytworzono:
  14-06-2017
  przez: Grażyna Polis
 • opublikowano:
  14-06-2017 14:38
  przez: Grzegorz Sychla
 • zmodyfikowano:
  14-06-2017 14:38
  przez: Grzegorz Sychla
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Praszce
  odwiedzin: 1047
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Praszce
46-320 Praszka
ul. Plac Grunwaldzki 13

Dane kontaktowe:

fax: 34 359-24-69
e-mail: umig@praszka.pl
strona www: www.praszka.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×